Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ABD

İlgili resim

“Kentsel Dönüşüm” yüksek lisans programıyla, hem ülkemizde kentsel dönüşüm alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının oluşturulmasına katkı sağlanması hem de ülkemize uygun kentsel dönüşüm modellerinin geliştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, Uşak Üniversitesi’nde yer alan Kentsel Dönüşüm ile ilgili disiplinler bünyesinde görev yapacak öğretim üyelerinin bilimsel araştırma çalışmalarının devamlılığı ve ülkemizin bu alandaki öğretim üyesi açığının giderilmesi açısından da programın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.