Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ABD

Dünyada ekonomik, sosyal, siyasal değişim ve dönüşümlerin hız kazandığı, küreselleşme ve bilgi toplumu süreçlerinin yaygınlaştığı günümüzde, ülke politikaları yeniden şekillenmekte, yönetimlerin bu sürece uyum sağlayabilecek nitelikte yeniden yapılandırılmaları zorunlu olmaktadır. Bu zorunluluk Kentsel dönüşümün çok boyutlu ve disipliner bir süreç olduğunun anlaşılamaması ya da uygulamalarda bu çok boyutluluğun yansıtılamamasının temel nedeni kentsel dönüşüm uygulamaları içinde bulunan disiplinlerin (belediye ve ilgili kamu kuruluşlarının çalışanları, mühendis ve mimarlar vb.) özel bir uzmanlık alanı olan kentsel dönüşüm konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmamasıdır. Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm Yüksek Lisans Programı öncelikle kentsel dönüşüm uygulamalarında gözlenen bu açığı kapatmak gerekçesiyle açılması istenmektedir. Bu program kentsel dönüşümü çok boyutlu bir konu olarak ele almakta, fiziksel dönüşümün yanı sıra ekonomik, sosyal, planlama ve tasarım boyutlarının da göz önüne alınması gerektiğini ön plana çıkaracaktır. Bunun bir sonucu olarak program kentsel dönüşüm konusunda Harita, inşaat, kamu yönetimi ve şehir ve bölge planlama disiplinlerini bir araya getirerek konuyu interdisipliner bir ortamda çalışmayı amaçlamaktadır. Bu sayede kentsel dönüşüm konusunda halen aktif görev yapan kurumlar ya da bu konuda uzmanlaşmayı amaçlayan öğrenciler ve profesyoneller için önerilen program gereken kuramsal bilgi birikimini ve alternatif kentsel dönüşüm modelleri kurgusu geliştirme becerisini sağlamayı hedeflemektedir. Bunun bir sonucu olarak programın doğrudan kentsel dönüşüm uygulamalarının iyileştirilmesine ve kentsel dönüşüm hedefleriyle uyumlu olarak kentlerimizin daha güvenli, yaşanabilir ve sağlıklı çevreler olarak gelişmesi ve dönüşmesi konularına katkı sağlaması beklenmektedir.

kentsel dönüşüm ile ilgili görsel sonucu