Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ABD

Yüksek lisans programına öğrenci kabulü, EABD başkanlarının görüşü alınarak EYK tarafından belirlenen en az üç kişilik bir başvuru kabul komisyonu tarafından yapılır. Başarı sıralaması; en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılır, ilan edilen kontenjan dâhilinde kabul edilen asıl ve asıl adayların % 50 sini geçmemek üzere yedek öğrenci listeleri enstitü müdürlüğü tarafından ilan edilir. Başarı notlarının eşit olması halinde; sırasıyla ALES, lisans mezuniyet notu ve varsa ÜDS veya Üniversitelerarası kurulca kabul edilen sınavlardan alınan notu yüksek olan adaya öncelik tanınır. Başvurularda adayın değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye dönüştürülür. Mezuniyet not ortalamalarının dönüşüm hesabında, Yükseköğretim Kurulu 4’lük sistemin 100’lük sistemde eşdeğerliği tablosu dikkate alınır.

1- Özel şartlarda belirtilen lisans veya yüksek lisans programlarından mezun olmak.

2- Tezli yüksek lisans programına başvuru için ALES sınavında en az "55" almış olmak.

3- Tezli yüksek lisans programına başvuru için yabancı dil sınavından en az "40" almış olmak.(2019-2020 Akademik yılı için yapılacak başvurularda geçerlidir.)

 

Koşullar ile ilgili görsel sonucu