Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ABD

Mezuniyet şartı tüm diğer şartları sağladıktan sonra tez savunma sınavından başarılı olmaktır. Ayrıca öğrencilerin mezun olabilmeleri için tezlerinin ilgili sayıdaki kopyasını ve iki CD kaydını tez savunma sınavından sonra bir ay içinde enstitüye teslim etmeleri Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu tarafından istenmektedir. Tezi istenen formata göre hazırlandığı belirlenen öğrenciler Yüksek Lisans derecesini alabilirler.

Mezuniyet ile ilgili görsel sonucu