Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ABD

Yüksek lisans programlarına kabul edilebilmek için adayların; lisans diplomasına sahip olmaları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES ten başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puan almaları gerekir. Adayların başarı değerlendirmesi, ALES’in %50’si, lisans not ortalamasının %35’i, ÜDS veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen sınavlardan alınan puanın %15’i alınarak yapılır. Tezli yüksek lisans programına başvuru için yabancı dil sınavından en az "40" almış olmak.(2019-2020 Akademik yılı için yapılacak başvurularda geçerlidir.). ALES puan türü ilgili EABD başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararıyla tespit ve ilan edilir. Lisans öğreniminin yurt dışında tamamlanmış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesi aranır.

İlgili resim