Uşak Üniversitesi Kentsel Dönüşüm ABD

Program Çıktıları ile ilgili görsel sonucu

No Program Çıktıları
1 Hayat boyu öğrenme ve sürekli gelişim anlayışı,
2 Meslek etiği ve sorumluluk bilinci,
3 Projelerde ortaya çıkabilecek sorun ve ihtiyaçları tespit edebilme ve çözebilme,
4 Disiplinler arası projelerde uyumlu bir şekilde yer alabilme,
5 Kentsel dönüşümün mevzuat altyapısı hakkında detaylı bilgi birikimi,
6 Dönüşüm alanlarında mülkiyet yönetimini gerçekleştirebilme,
7 Depreme dayanıklı yapı inşası için gerekli teknik bilgilere sahip olma,
8 Kentsel dönüşümün gerektirdiği nitelikte şehir ve bölge planlama anlayışı
9 Kentsel dönüşümün sosyal boyutu hakkında bilgi sahibi olma,
10 Çevreye duyarlı yaşam alanları geliştirebilme,
11 Kentsel dönüşüm ekonomisi hakkında bilgi sahibi olma.
12 Kamu yönetimi disipliniyle doğrudan bağlantılı kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahip olma.
13 Türkçeye hakim, yazılı ve sözlü iletişimi iyi, kendini doğru şekilde ifade edebilen ve empati yeteneğine sahip olma.